"Лукс Клининг тийм” ЕООД – специализирана фирма за професионално почистване.

Ние вярваме, че нашият опит, внимание към детайлите, гарантиране на качество и всеобхватно обучение
ни отличават. всички тези фактори са ни осигурили постоянно сътрудничество с клиенти като:

Всички тези фактори са ни осигурили постоянно сътрудничество с големи и известни клиенти като:

• ДАНОН-СЕРДИКА АД – Ежедневно и основно почистване

• КОКА КОЛА БЪЛГАРИЯ - Ежедневно и основно почистване

• КЛАРИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД – Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ АД – Почистване на витрини на търговски обекти

• ЗАГОРАКА АД - София и Стара Загора Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• ING Животозастраховане - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи, поддръжка на сграден фонд в цялата страна

• ЕВРОХОЛД АД - София, Варна, Бургас- Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• ОВЕРГАЗ АД – Основно почистване и доставка на санитарни и почистващи консумативи

• ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД - Доставка на санитарни консумативи

• AVTO UNION CENTER - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи, поддръжка на сграден фонд

• СТЦ ИНТЕРПРЕД АД - Почистване и поддръжка на фасда

• СИБАНК - Центално Управление и клонова мрежа Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи, поддръжка на сграден фонд

• ПРОКРЕДИТ БАНК клонова мрежа - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• ФAАСИЛИТИ ОПТИМУМ - Доставка на санитарни консумативи

• АНЕЛ ХОЛДИНГ - Основно почистване и доставка на санитарни и почистващи консумативи

• АКСОН БЪЛГАРИЯ - Почистване на витрини на търговски обекти

• СТАР МОТОРС MAZDA - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• AUTO ITALIA FIAT - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• MILANO MOTORS – ALFA ROMEO - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• SUZUKI - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• SAAB - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• VAYK GROUP - Основно почистване

• Мебелна Къща “NIDO” - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи, поддръжка на сграден фонд

• KODAK G.C. AD - Ежедневно и основно почистване, доставка на санитарни консумативи

• Болница СВ. ПАНТАЛЕЙМОН - Основно почистване

• LIEBHHER BG - Основно почистване

• ADIDAS BULGARIA – Ежедневно и основно почистване на централен офис,доставка на консумативи,почистване на витрини на търговски обекти

• HANDY - Почистване на витрини на търговски обекти

• M TEL - Почистване на витрини на търговски обекти

• GLOBUL - Почистване на витрини на търговски обекти

• 1000 обекта в цялата страна ежеседмично.