Доставка на професионални препарати и хигиенни консумативи

.    Препарати за професионални миялни машини
.    Професионални препарати за кухненски сектор - препарати за конвектомати, абсор-батори, грилове и др. дезифектанти за подови настилки, работни плотове, безкон-тактни диспенсери, дезифектанти и кърпи за ръце.
.    За санитарни помещения – почистващи и дезинфекциращи препарати, диспенсери за тоалетна хартия, кърпи за ръце, течен сапун, подложки за тоалетни чинии, елек¬тронни устройства за ароматизатори